Erdő Péter bíboros hálaadó imája az eucharisztikus kongresszus kegyelmeiért

Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk!

Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk.

A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék és erőforrás marad számunkra.

A pápai misén a világegyház látható közösségként is megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas családja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred táplálékával a Te életedben részesült.

A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a sok nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező hívők példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés üzenetét hordozta a járvány nehéz hónapjai után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk.

Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erőforrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat őszintén és nagylelkűen megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a történelem útját!

Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk!

A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével!

Ámen.

Hirdetéseink az évközi 25. vasárnapon

 1. Köszönjük a híveknek, akik személyesen részt vettek a NEK programjain, ezáltal nem csak a töltődés lehetőségét kapták, de jelenlétükkel tanúságot is tettek a mai világban hitünkről.

Évekig imádkoztuk az imádságot a kongresszus sikeréért és kegyelmeiért, most a hálaadás ideje van itt, szentmise végén elmondjuk bíboros úr újabb imádságát, melynek szövegét a honlapon megtaláljuk, egyénileg is érdemes elmondani.

Különösen köszönjük a NEK-es képviselőinknek a sok éven át tartó hűséges szolgálatukat.

 1. Megváltozott plébániánkon az irodai szolgálat rendje. A szentmisékhez igazodó módon szerdán és csütörtökön délelőtt 9-12 óráig, hétfőn, kedden, pénteken délután 3-6 óráig lesz irodai szolgálat.
 2. Újra indul a Bibliaóra! Csütörtökönként az esti szentmise után szeretettel vár Gábor atya a Főplébániához tartozó régi közösségi házban minden tanulni és hitben erősödni vágyót, már ezen a héten is este ¾ 7 órától.
 3. Jövő vasárnaptól, szeptember 26-tól újra lesz vasárnap délelőtt fél 11 órakor szentmise a Főplébánián.
 4. Az idei tanévben elsőáldozásra vagy bérmálásra készülőket kérjük, hogy az irodán vagy a sekrestyében név, cím és elérhetőség leadásával jelezzék szándékukat. Felnőtteknek szerda esténként 7-től fél 9-ig lesz felkészítés a Főplébánián.
 5. 1-6. évfolyamos diákoknak szervezzük PKH (Plébániai Közösségi Háló) nevezetű programunkat, mely a Főplébánián kerül megtartásra idén péntekenként 16:15-től 17:45-ig lesz, az első alkalmat októberben tartjuk.
 6. IFI hittan kedden esténként lesz. Az első alkalomra szeretettel várja az érdeklődőket Gergő atya szeptember 28-án a Főplébánián.
 7. Előre hirdetjük, hogy zarándoklatot szervezünk október 30-ra Petőfiszállás-Pálosszentkútra, a további részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Hirdetéseink az évközi 21. vasárnapon

 1.  Pénteken, az egésznapos Szentség-imádás napján 19-20 h között a papokért, szerzetesekért, az életüket Istennek felajánlókért imádkozunk.
 2. Mint azt minden héten hirdetjük: nagyon közeleg az Eucharisztikus kongresszus. Aki még nem tette meg: REGISZTRÁLJON! A főplébánia csoportkódja: IEC-HYV9, a Szent Margit csoportkódja: IEC-69SL. Aki csak papír alapú regisztrációs lapon tud jelentkezni, kérjen a sekrestyében nyomtatványt s azt még ott töltse ki és adja a sekrestyésnek, hogy interneten leadhassuk a jelentkezését. Sürget az idő, mert a jelentkezési határidő augusztus 29. 
 1. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülő csíkrákosiak közül még 4 fő szállása nem megoldott. Kérjük a kedves Testvéreket, emlékezzenek az erdélyiek 2019-es vendégszeretetére s akiknek nem okoz gondot, fogadják be őket a kongresszus időszakára.
 1. Megújult felszereléssel várjuk szombatonként, a reggeli mise után a templom tisztaságát szerető és élvező Testvéreket, hogy tevőlegesen vállaljanak részt a takarítás a szép feladatában. Különösen kérjük azokat, akik itt még nem voltak  részesei a közös munka örömeinek.
 1. Kulturális programnak jó szívvel tudjuk ajánlani a Pesti Vigadóban, az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán megrendezett „Ezerarcú szeretet” című kiállítást, mely a Karitász küldetésének fontosságába, történelmi szerepébe ad betekintést.

Hirdetéseink évközi 20. vasárnapon

 1. A szentmise Szent Lőrinc kápolnában szerdánként reggel fél 8-kor lesz.
 1. Augusztus 20. Hazánk nemzeti ünnepe. Imádkozzunk együtt Szent István király ünnepén! Plébános úr biciklinyeregbe hívja a népet, hogy elmenjünk a Szent Jobb körmenetre. Az érdeklődők e-mail formájában jelentkezzenek. Találkozunk 15 h-kor a plébániatemplom előtt.
 1. Nagyon közeleg az Eucharisztikus kongresszus időpontja. Aki még nem tette meg: REGISZTRÁLJON! főplébánia csoportkódja: IEC-HYV9, a Szent Margit csoportkódja: IEC-69SL. 
 1. Eucharisztikus Kongresszusra készülő, Csíkrákosról bejelentkezett 8 fő befogadására még várunk szállást biztosítani tudó jelentkezőket, eddig 4 személy elhelyezésére jött felajánlás.
 1. A Szent Lőrinc Katolikus Iskola teljes munkaidős8 órás takarítót keres. Érdeklődni az iskolában lehet. 
 1. hittanteremben szeretnénk rendet tenni. Kérjük azokat, akik a közel- vagy rég- múltban elveszett dolgaikat a templomban még nem keresték, szíveskedjenek megtenni. Miután a Karitász nem működik, a gazdára nem lelő tárgyakat szanáljuk. Kérjük még, hogy a hittanteremben jó szándékkal se tegyenek le ruhacsomagokat, mert nem tudjuk azokat sem szétosztani, sem tárolni. Megértésüket köszönjük.

Az Egyházmegye új járványügyi rendelkezése

1. Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.
2. Nevezetesen, továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata, és a távolságtartás.
3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.
4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.
5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

Budapest, 2021. 04. 09.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

 

Gondolatok Nagycsütörtökre

Nagycsütörtök és az azt követő napok nem önálló, egymást követő, egymáshoz így-úgy kapcsolódó ünnepek, hanem egyetlen ünnepnek, a Húsvétnak különféle fázisai, mozzanatai. Különféle oldalakról, szempontokból mutatják meg az egyetlen ünnepet, magát Húsvétot.

A liturgia – ha engedjük – ezeken a napokon – amiket összefoglaló néven (Húsvéti) Szent Három Napnak nevezünk – „kézen fog” bennünket, vezet minket annak az egyetlen ünnepnek, a Húsvétnak a misztériumához. Érdemes engednünk, hogy az Egyházunk liturgiája – ami ebben a Szent Három Napban igencsak különleges – vezessen minket, és ne mi akarjuk a liturgiát vezetni, meghatározni. (Esetleg elhagyni belőle valamit.)

“Gondolatok Nagycsütörtökre” bővebben