Hirdetéseink az évközi 25. vasárnapon

 1. Köszönjük a híveknek, akik személyesen részt vettek a NEK programjain, ezáltal nem csak a töltődés lehetőségét kapták, de jelenlétükkel tanúságot is tettek a mai világban hitünkről.

Évekig imádkoztuk az imádságot a kongresszus sikeréért és kegyelmeiért, most a hálaadás ideje van itt, szentmise végén elmondjuk bíboros úr újabb imádságát, melynek szövegét a honlapon megtaláljuk, egyénileg is érdemes elmondani.

Különösen köszönjük a NEK-es képviselőinknek a sok éven át tartó hűséges szolgálatukat.

 1. Megváltozott plébániánkon az irodai szolgálat rendje. A szentmisékhez igazodó módon szerdán és csütörtökön délelőtt 9-12 óráig, hétfőn, kedden, pénteken délután 3-6 óráig lesz irodai szolgálat.
 2. Újra indul a Bibliaóra! Csütörtökönként az esti szentmise után szeretettel vár Gábor atya a Főplébániához tartozó régi közösségi házban minden tanulni és hitben erősödni vágyót, már ezen a héten is este ¾ 7 órától.
 3. Jövő vasárnaptól, szeptember 26-tól újra lesz vasárnap délelőtt fél 11 órakor szentmise a Főplébánián.
 4. Az idei tanévben elsőáldozásra vagy bérmálásra készülőket kérjük, hogy az irodán vagy a sekrestyében név, cím és elérhetőség leadásával jelezzék szándékukat. Felnőtteknek szerda esténként 7-től fél 9-ig lesz felkészítés a Főplébánián.
 5. 1-6. évfolyamos diákoknak szervezzük PKH (Plébániai Közösségi Háló) nevezetű programunkat, mely a Főplébánián kerül megtartásra idén péntekenként 16:15-től 17:45-ig lesz, az első alkalmat októberben tartjuk.
 6. IFI hittan kedden esténként lesz. Az első alkalomra szeretettel várja az érdeklődőket Gergő atya szeptember 28-án a Főplébánián.
 7. Előre hirdetjük, hogy zarándoklatot szervezünk október 30-ra Petőfiszállás-Pálosszentkútra, a további részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Hirdetéseink az évközi 21. vasárnapon

 1.  Pénteken, az egésznapos Szentség-imádás napján 19-20 h között a papokért, szerzetesekért, az életüket Istennek felajánlókért imádkozunk.
 2. Mint azt minden héten hirdetjük: nagyon közeleg az Eucharisztikus kongresszus. Aki még nem tette meg: REGISZTRÁLJON! A főplébánia csoportkódja: IEC-HYV9, a Szent Margit csoportkódja: IEC-69SL. Aki csak papír alapú regisztrációs lapon tud jelentkezni, kérjen a sekrestyében nyomtatványt s azt még ott töltse ki és adja a sekrestyésnek, hogy interneten leadhassuk a jelentkezését. Sürget az idő, mert a jelentkezési határidő augusztus 29. 
 1. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülő csíkrákosiak közül még 4 fő szállása nem megoldott. Kérjük a kedves Testvéreket, emlékezzenek az erdélyiek 2019-es vendégszeretetére s akiknek nem okoz gondot, fogadják be őket a kongresszus időszakára.
 1. Megújult felszereléssel várjuk szombatonként, a reggeli mise után a templom tisztaságát szerető és élvező Testvéreket, hogy tevőlegesen vállaljanak részt a takarítás a szép feladatában. Különösen kérjük azokat, akik itt még nem voltak  részesei a közös munka örömeinek.
 1. Kulturális programnak jó szívvel tudjuk ajánlani a Pesti Vigadóban, az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán megrendezett „Ezerarcú szeretet” című kiállítást, mely a Karitász küldetésének fontosságába, történelmi szerepébe ad betekintést.

Hirdetéseink évközi 20. vasárnapon

 1. A szentmise Szent Lőrinc kápolnában szerdánként reggel fél 8-kor lesz.
 1. Augusztus 20. Hazánk nemzeti ünnepe. Imádkozzunk együtt Szent István király ünnepén! Plébános úr biciklinyeregbe hívja a népet, hogy elmenjünk a Szent Jobb körmenetre. Az érdeklődők e-mail formájában jelentkezzenek. Találkozunk 15 h-kor a plébániatemplom előtt.
 1. Nagyon közeleg az Eucharisztikus kongresszus időpontja. Aki még nem tette meg: REGISZTRÁLJON! főplébánia csoportkódja: IEC-HYV9, a Szent Margit csoportkódja: IEC-69SL. 
 1. Eucharisztikus Kongresszusra készülő, Csíkrákosról bejelentkezett 8 fő befogadására még várunk szállást biztosítani tudó jelentkezőket, eddig 4 személy elhelyezésére jött felajánlás.
 1. A Szent Lőrinc Katolikus Iskola teljes munkaidős8 órás takarítót keres. Érdeklődni az iskolában lehet. 
 1. hittanteremben szeretnénk rendet tenni. Kérjük azokat, akik a közel- vagy rég- múltban elveszett dolgaikat a templomban még nem keresték, szíveskedjenek megtenni. Miután a Karitász nem működik, a gazdára nem lelő tárgyakat szanáljuk. Kérjük még, hogy a hittanteremben jó szándékkal se tegyenek le ruhacsomagokat, mert nem tudjuk azokat sem szétosztani, sem tárolni. Megértésüket köszönjük.

Az Egyházmegye új járványügyi rendelkezése

1. Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.
2. Nevezetesen, továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata, és a távolságtartás.
3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.
4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.
5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

Budapest, 2021. 04. 09.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

 

Gondolatok Nagycsütörtökre

Nagycsütörtök és az azt követő napok nem önálló, egymást követő, egymáshoz így-úgy kapcsolódó ünnepek, hanem egyetlen ünnepnek, a Húsvétnak különféle fázisai, mozzanatai. Különféle oldalakról, szempontokból mutatják meg az egyetlen ünnepet, magát Húsvétot.

A liturgia – ha engedjük – ezeken a napokon – amiket összefoglaló néven (Húsvéti) Szent Három Napnak nevezünk – „kézen fog” bennünket, vezet minket annak az egyetlen ünnepnek, a Húsvétnak a misztériumához. Érdemes engednünk, hogy az Egyházunk liturgiája – ami ebben a Szent Három Napban igencsak különleges – vezessen minket, és ne mi akarjuk a liturgiát vezetni, meghatározni. (Esetleg elhagyni belőle valamit.)

“Gondolatok Nagycsütörtökre” bővebben

Járványügyi rendelkezések az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.

2. A már felvett miseszándékok sine populo (= nép részvétele nélküli) módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.

3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.

4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását a szokásos feltételekkel.

5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

Budapest, 2021. 03. 05.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek