Hirdetéseink Nagyböjt IV. vasárnapján

 1. Keresztutat járunk délután 3 órai kezdettel az Ibolya utcai kápolnában és a Szent Lőrinc kápolnában, 17:15-kor itt a Szent Margit templomban és este 8-kor a Főplébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.
 2. A ministránsoknak alföldi biciklitúrát szervez Gábor atya július 24 és 30 között, a szülők kérése alapján átszervezve, a trianoni határokon belül. Emiatt érdeklődő szülők írjanak egy első megbeszélés érdekében.
 3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tartósélelmiszer gyűjtést hirdetett meg a március 12-19. közötti időszakra. A tartósélelmiszerek gyűjtése a templomokban történik. Más, egyéb jellegű adományra, mint textiláruk, ruhanemű, öltözködési cikk stb., a felhívás nem vonatkozik, továbbá gondolkodjunk el azon, hogy városi plébániaként a közvetlen pénzadomány is jó megoldás.
 4. Pénteken lesz Bibliaóra a Főplébánián este 7-kor.

Hirdetéseink Nagyböjt III. vasárnapján

 1. Most vasárnap kerül sor a Plébániai Képviselőtestület választásának II. fordulójára, a szavazócédulát a faliújságra kitettük, hogy a jelölteken gondolkodhassanak, vállalkozásukra Isten áldását kérjék. A Testületnek hivatalból tagja lesz rajtam kívül Eredics Gergő káplán úr, általam delegált jelölt lesz továbbá Koháry Ferenc gondnok úr és Dr. László Szabolcsné Márta karvezető.
 2. Keresztutat járunk délután 3 órai kezdettel az Ibolya utcai kápolnában és a Szent Lőrinc kápolnában, 17:15-kor itt a Szent Margit templomban és este 8-kor a Főplébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.
 3. Az ukrán háború kapcsán kérjük továbbra is a kedves Hívek békéért való folyamatos imáit.
 4. A ministránsoknak alföldi biciklitúrát szervez Gábor atya július 24 és 30 között, a szülők kérése alapján átszervezve, a trianoni határokon belül. Emiatt érdeklődő szülők írjanak egy első megbeszélés érdekében.
 5. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tartósélelmiszer gyűjtést hirdetett meg a március 12-19. közötti időszakra. A tartósélelmiszerek gyűjtése a templomokban történik. Más, egyéb jellegű adományra, mint textiláruk, ruhanemű, öltözködési cikk stb., a felhívás nem vonatkozik, továbbá gondolkodjunk el azon, hogy városi plébániaként a közvetlen pénzadomány is jó megoldás.
 6. Március 15-én nem lesz iroda és elmarad a „Nyugdíjas ping-pong”. Saját rendezvényt ezen a napon nem tervezünk, lévén össztársadalmi, nemzeti ünnep, de a szentmisék végén Himnuszt éneklünk, és javasoljuk a részvételt a különféle városi megemlékezéseken.
 7. Pénteken lesz Bibliaóra is a Főplébánián este 7-kor.

Hirdetéseink Nagyböjt II. vasárnapján

 1. Egyházmegyénknek új segédpüspöke van Martos Balázs atya személyében, aki eddig a Szombathelyi Egyházmegye papja, de egyben a Központi Papnevelő Intézet rektora volt. Szentelése március 4-én de. 10 órakor volt a Budapesti Bazilikában, nevét ezután a szentmisében is említeni fogjuk.
 2. Most vasárnap kerül sor a Plébániai Képviselőtestület választásának I. fordulójára, a szavazócédulát a faliújságra kitettük, hogy a jelölteken gondolkodhassanak, vállalkozásukra Isten áldását kérjék. Még egy forduló lesz a rákövetkező vasárnapon. A Testületnek hivatalból tagja lesz rajtam kívül Eredics Gergő káplán úr, általam delegált jelölt lesz továbbá Koháry Ferenc gondnok úr és Dr. László Szabolcsné Márta karvezető.
 3. Keresztutat járunk délután 3 órai kezdettel az Ibolya utcai kápolnában és a Szent Lőrinc kápolnában, 17:15-kor itt a Szent Margit templomban és este 8-kor a Főplébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.
 4. Az ukrán háború kapcsán kérjük továbbra is a kedves Hívek békéért való folyamatos imáit.
 5. Március 1-től elindult a “Nyugdíjas ping-pong klub”. Szerda délelőttönként 9-11-ig az Új Közösségi házban a Főplébánián. Váltócipőt hozni kell, amiben játszani lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 6. A ministránsoknak alföldi biciklitúrát szervezek július 24 és 30 között, a szülők kérése alapján átszervezve, a trianoni határokon belül. Emiatt érdeklődő szülők írjanak egy első megbeszélés érdekében.

Hirdetéseink Nagyböjt I. vasárnapján

 1. Egyházmegyénknek új segédpüspöke van Martos Balázs atya személyében, aki eddig a Szombathelyi Egyházmegye papja, de egyben a Központi Papnevelő Intézet rektora volt. Nevét március 4-én de. 10 órakor esedékes szentelése után a szentmisében is említeni fogjuk. Cserháti Ferenc püspök úr lemondását viszont 75 éves életkorára tekintettel elfogadta a Szentatya, így őt mostantól a szentmisében nem említjük, de hálásan köszönjük egész papi és püspöki életét és Istentől áldott nyugdíjas éveket kívánunk neki.
 2. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 3. A Liliomkert Katolikus Óvoda is felvételt hirdet. Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.
 4. A szentmisét követően hamvazást tartunk azoknak a testvéreknek, akik hamvazószerdán nem részesültek benne.
 5. Mai szentmise persely adományát a katolikus iskolák javára fogjuk elküldeni.
 6. Keresztutat járunk délután 3 órai kezdettel az Ibolya utcai kápolnában és a Szent Lőrinc kápolnában, 17:15-kor itt a Szent Margit templomban és este 8-kor a Főplébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk a a testvéreket.

Hirdetéseink az évközi VII. vasárnapon

 1. Egyházmegyei ifjúsági lelkigyakorlatot szervez az Ifjúsági Iroda március 10-12 között a 16-30 éves fiataloknak. Jelentkezési határidő február 19.
 2. Ökumenikus békeimára hívunk mindenkit péntekre, a háború kitörésének 1. évfordulójára tehát 24-én pénteken 16 órára a Hargita térre Fadrusz János keresztjéhez. A katolikus, a lutheránus, a kálvinista és az unitárius egyház papja, lelkésze is imádkozni fog. Utána, plébániánkra szeretettel hívjuk a Testvéreket egy csésze meleg teára.
 3. Bibliaóra lesz, a szokott időben, pénteken este 7 órakor a Főplébánián.
 4. Március 1-től indul a “Nyugdíjas ping-pong klub” a Főplébánia új közösségi házában szerda délelőttönként 9-11 között. Váltó cipőt hozni kell, amiben játszani lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 5. Emberhalász Szemináriumot indít Bartha Angéla szociális testvér, részletek a szórólapon és a plakáton.
 6. A ministránsoknak alföldi biciklitúrát szervezek július 24 és 30 között a Délvidéken, Szerbiában, az ottani magyar falvak, katolikus közösségek meglátogatásával. Szülőket kérem, beszéljék meg a részvételt családi körben, igazából néhány szülő részvétele is jól jöhetne.
 7. Szentföldi zarándoklatot is szervezek november 4 és 11 között. Jelzem, hogy korábban egy rövidebb periódust hirdettem, de jelen terv szerint így, egy hétre mennénk. A részletes programot rövidesen küldöm elektronikusan. Várható költség 1300 dollár + a repülőjegy fejenként.
 8. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 9. A Liliomkert Katolikus Óvoda is felvételt hirdet. Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.
 10. Most vasárnap a délután négy órai szentmisén a Barcika téri templom kórusa adja a zenei szolgálatot. Szeretettel várunk rá mindenkit.
 11. Hamvazószerdán, február 22-én este 6 órakor szentmisét mutatunk be hamvazkodással.

Hirdetéseink évközi V. vasárnapon

 1. Új élet Krisztusban címmel kurzust szervez a Szent András Evangelizációs Iskola február 10-12 között, azzal a céllal, hogy a hit örömét jobban felfedezzük. Részletek a kitett szórólapon, illetve jelentkezni a kitett jelentkezési lapon lehet.
 2. Egyházmegyénknek új segédpüspöke van Martos Balázs atya személyében, aki eddig a Szombathelyi Egyházmegye papja, de egyben a Központi Papnevelő Intézet rektora volt. Nevét március 4-én de. 10 órakor esedékes szentelése után a szentmisében is említeni fogjuk. Cserháti Ferenc püspök úr lemondását viszont 75 éves életkorára tekintettel elfogadta a Szentatya, így őt mostantól a szentmisében nem említjük, de hálásan köszönjük egész papi és püspöki életét és Istentől áldott nyugdíjas éveket kívánunk neki.
 3. Balázs áldást adunk a mai napon szentmisék után. Az egyház mindenkit meg szeretne áldani, függetlenül attól, hogy szentáldozáshoz járul-e, viszont mindenkit csak évente egyszer. Aki tehát iskolában, egyebütt Szent Balázs napján már fölvette ezt az áldást, az most ne jöjjön ki!
 4. Újraindul a Nyugdíjas Klub a Főplébánián, melyet minden hónap második csütörtök délutánján tartanánk. Az első alkalomra február 9-én 15 órai kezdettel kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 5. Bibliaóra lesz, a szokott időben, pénteken este 7 órakor a Főplébánián.
 6. Saját farsangunk február 19 vasárnap, du. 4 órakor kezdődik a Főplébánia új közösségi házában.
 7. A Pesterzsébeti Főplébánián 2023. február 18-án 19:00 órai kezdettel ifjúsági farsangi bál lesz a dél-pesti plébániák 15-30 év közötti fiataljai részére. A farsangi bálra a belépőt a helyszínen lehet váltani 1.500 Ft-os áron.
 8. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 9. A Liliomkert Katolikus Óvoda is felvételt hirdet. Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.

Hirdetéseink az évközi IV. vasárnapon

 1. Február 13-án kezdődik a jegyes kurzus. Mielőbb, de legkésőbb január 31-ig várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2023-ban szeretnének templomunkban házasságot kötni. Jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet, ill. a plébánia honlapján a „szertartások”-fül alatt a „házasság” menüpontban részletes tudnivalókat találhatunk.
 2. Pesterzsébeti Főplébánián 2023. február 18-án 19:00 órai kezdettel ifjúsági farsangi bálttartunk a dél-pesti plébániák 15-30 év közötti fiatalok részére. A farsangi bálra a belépőt a helyszínen lehet váltani 1500 Ft-os áron.
 3. A saját farsangunknál szeretnénk a hagyományokat tovább vinni és szeretnénk a híveink közreműködéseit kérni, az időpont biztos: február 19 vasárnap, du. 4 óra a Főplébánia új közösségi házában.
 4. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 5. A Liliomkert Katolikus Óvodába, várják azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos óvodai nevelés mellett az örök emberi értékeket megalapozó óvodai nevelést, a kisgyermekek hitre nevelését.

Az óvodánkat bemutató programsorozatban hasznos és értékes információkat, szempontokat és támpontokat kaphatnak az óvoda választáshoz.

Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.

 1. Új élet Krisztusban kurzust szervez a Szent András Evangelizációs Iskola február 10-12 között, azzal a céllal, hogy a hit örömét jobban felfedezzük. Részletek a kitett szórólapon, illetve jelentkezni a kitett jelentkezési lapon lehet.

Hirdetéseink évközi III. vasárnapon

 1. A mai vasárnap Isten igéjének vasárnapja. Isten igéje a mindennapi kenyerünk, az életünk meghatározó része. Olvassuk, elmélkedjünk, gondolkodjunk el rajta, fedezzük fel Isten nekünk szóló üzeneteit!
 2. Újraindul a Nyugdíjas Klub a Főplébánián, melyet minden hónap második csütörtök délutánján tartanánk a Főplébánia új közösségi házában. Az első alkalomra február 9-én 15 órai kezdettel kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 3. A Bibliaóra január 27-én ELMARAD!
 4. Február 13-án kezdődik a jegyes kurzus. Mielőbb, de legkésőbb január 31-ig várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2023-ban szeretnének templomunkban házasságot kötni. Jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet, ill. a plébánia honlapján a „szertartások”-fül alatt a „házasság” menüpontban részletes tudnivalókat találhatunk.
 5. Pesterzsébeti Főplébánián 2023. február 18-án 19:00 órai kezdettel ifjúsági farsangi bálttartunk a dél-pesti plébániák 15-30 év közötti fiatalok részére. A farsangi bálra a belépőt a helyszínen lehet váltani 1500 Ft-os áron.
 6. A saját farsangunknál szeretnénk a hagyományokat tovább vinni és szeretnénk a híveink közreműködéseit kérni, az időpont biztos: február 19 vasárnap, du. 4 óra a Főplébánia új közösségi házában.
 7. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 8. A Liliomkert Katolikus Óvodába, várják azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos óvodai nevelés mellett az örök emberi értékeket megalapozó óvodai nevelést, a kisgyermekek hitre nevelését.
  Az óvodánkat bemutató programsorozatban hasznos és értékes információkat, szempontokat és támpontokat kaphatnak az óvoda választáshoz.
  Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.

Hirdetéseink Urunk megkeresztelkedésének ünnepén

 1. Wimmerth Béla atya Historia Domusának nyomtatott kiadásából még van készlet, a sekrestyében a könyv megvásárolható.
  Varga Lajos váci segédpüspök úr tartja január 15-én a 10.30-as szentmisét a Főplébánián, és utána könyvbemutató keretében beszél a Wimmerth Béla korabeli Váci Egyházmegyéről.
 1. A frissen szentelt vízből a kedves Hívek szabadon kérhetnek és vihetnek haza keresztvetéshez, otthoni áldásokhoz.
 2. Lakásszentelőt lehet kérni név, cím, telefonszám, és ha van emailcím, annak megadásával emailben, a sekrestyében vagy az irodában.
 3. A Bibliaóra lesz péntek este 7 órakor a Főplébánián!

 4. Február 13-án kezdődik a jegyes kurzus. Mielőbb, de legkésőbb január 31-ig várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2023-ban szeretnének templomunkban házasságot kötni. Jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet, ill. a plébánia honlapján a „szertartások”-fül alatt a „házasság” menüpontban részletes tudnivalókat találhatunk.