Hirdetések – évközi 31. vasárnap

 • November 21-én vasárnap a 9 órai szentmisén emlékezünk Reményi Károlyra, templomunk 1 éve elhunyt karnagyára. A mise után tiszteletére a templom előterében emléktáblát helyezünk el. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a közös megemlékezésre.

 • Novemberben a hétfői esti szentmiséken azokért az elhunytjainkért imádkozunk, akik nevét a bejárati ajtónál, az asztalon elhelyezett dobozba tették a kedves Testvérek. 
 • November 6-án szombaton 10 órakor megkezdődnek az előkészületek a Betlehemesjátékra. Óvodás, általános és középiskolás gyermekek közreműködésével december 24-én délután megelevenítjük Jézusunk születéstörténetét. Jelentkezni a szentmisék után Szepesiné Kőnig Zsuzsánal vagy a sekrestyében lehet. A próbák Szombatonként 10:00-11:30 között lesznek. Szeretettel várunk minden gyermeket. 
 • November 1. Mindenszentek ünnepe, főünnep, kötelező miserészvétellel. Ezen a napon 18 órakor lesz templomunkban szentmise. A szentmise után az altemplomban a Főplébánia közösségével lucernáriumot imádkozunk, majd egy agapét szeretnénk rendezni, melyhez szeretettel várunk sütemény felajánlásokat, valamint segítséget az előkészületekhez. 
 • NOVEMBERTŐL A SZOMBAT ESTI SZENTMISÉK az Ibolya utcában 17 órakor, a Főplébánián 18:30-kor kezdődnek!  
 • 2021. december 3.-5. között (Advent második hétvégéjén) házaspáros lelkigyakorlatot tart Gábor atya a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos házban. Az idei esemény mottója “A hármas kötél pedig el nem szakad egyhamar” (Préd. 4:12). A részvételi díj 45.000 Ft házaspáronként, ami tartalmazza a szállást 2 éjszakára, valamint a teljes ellátást. Jelentkezni 2021. november 21.-ig a Főplébánia e-mail címén lehet (pszlorincfoplebania@gmail.com). Amennyiben a részvételi díj kifizetése valamely házaspárnak gondot okoz, azok vegyék fel a kapcsolatot Gábor atyával, de ne érezzék, hogy ez akadályozná a részvételt! Amennyiben valaki megengedheti magának, hogy a részvételi díjon felüli összeggel tud segíteni a szervezőknek és a rászorulóknak, azoktól szívesen vesszük a felajánlást. 
 • Sajnálatunkra a járványhelyzet romlása miatt mai naptól újra elrendeljük a templomban a kötelező maszk használatot. Egyelőre más korlátozást nem foganatosítunk, de ajánljuk és kérjük a kézben való áldozást. Keddenként újra imádkozzuk a pápa által elrendelt misekönyörgéseket. 
 • A héten első péntek lesz, betegeinkhez a szokott módon, előre egyeztetett időpontban megyünk. 
 • Advent 3. vasárnapjához kötődő hétvégén, december 10-12 között fiútáborba hívjuk a fiúgyermekeket. A táborról, a jelentkezésről a hirdetőtáblán lehet majd hamarosan részleteket olvasni.

 • Október 29-e és november 2-a között reggel 8 és este 7 óra között megnövelt nyitvatartással van lehetőségük altemplomunkban szeretteik látogatására.

Hirdetések évközi 30. vasárnap

 1. Októberben hétköznapi szentmisék előtt 17:25-kor valamint vasárnap 8:25-től a délelőtti szentmise előtt közösen rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

 2. Szentségimádást tartunk templomunkban minden pénteken este a szentmise után.

 3. Most vasárnap missziós célokra gyűjt az Egyház.  Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!

 4. November 21-én vasárnap a 9 órai szentmisén emlékezünk Reményi Károlyra, templomunk 1 éve elhunyt karnagyára. A mise után tiszteletére a templom előterében emléktáblát helyezünk el. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a közös megemlékezésre.

 5. Előre jelezzük, hogy a novemberben a hétfői esti szentmiséken azokért az elhunytjainkért imádkozunk, akik nevét a bejárati ajtónál, az asztalon elhelyezett dobozba tették a kedves Testvérek.

 6. November 6-án szombaton 10 órakor megkezdődnek az előkészületek a Betlehemesjátékra. Óvodás, általános és középiskolás gyermekek közreműködésével december 24-én délután megelevenítjük Jézusunk születéstörténetét. Jelentkezni a szentmisék után Szepesiné Kőnig Zsuzsánal vagy a sekrestyében lehet. A próbák Szombatonként 10:00-11:30 között lesznek. Szeretettel várunk minden gyermeket.

 7. November 1. Mindenszentek ünnepe, főünnep, kötelező miserészvétellel. Ezen a napon 18 órakorkor is lesz szentmise. Az esti szentmise után az altemplomban a Főplébánia közösségével lucernáriumot imádkozunk, majd egy agapét szeretnénk rendezni, melyhez szeretettel várunk sütemény felajánlásokat, valamint segítséget az előkészületekhez.

 8. Előre jelezzük, hogy NOVEMBERTŐL A SZOMBAT ESTI SZENTMISÉK az Ibolya utcában 17 órakor, a Főplébánián 18:30-kor kezdődnek! Most szombaton még változatlan mindkét templomban az időpont.

 9. 2021. december 3.-5. között (Advent második hétvégéjén) házaspáros lelkigyakorlatot tartunk elsősorban Plébániánk házaspárjainak a szokott helyen, a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos házban. Az idei esemény mottója “A hármas kötél pedig el nem szakad egyhamar” (Préd. 4:12), és Gábor atya tartja. A részvételi díj 45000 Ft házaspáronként, ami tartalmazza a szállást 2 éjszakára, valamint a teljes ellátást. Jelentkezni 2021. november 21.-ig a Plébánia e-mail címén lehet (pszlorincfoplebania@gmail.com). Amennyiben a részvételi díj kifizetése valamely házaspárnak gondot okoz, azok vegyék fel a kapcsolatot Gábor atyával, de ne érezzék, hogy ez akadályozná a részvételt! Amennyiben valaki megengedheti magának, hogy a részvételi díjon felüli összeggel tud segíteni a szervezőknek és a rászorulóknak, azoktól szívesen vesszük a felajánlást. 

Hirdetések évközi 29. vasárnap

 1. Októberben hétköznapi szentmisék előtt 17:25-kor valamint vasárnap 8:25-től a délelőtti szentmise előtt közösen rózsafüzért imádkozunk templomunkban. 
 1. Szentségimádást tartunk templomunkban minden pénteken este a szentmise után. 
 1. Most vasárnap missziós célokra gyűjt az Egyház.  Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat! 
 1. November 21-én vasárnap a 9 órai szentmisén emlékezünk Reményi Károlyra, templomunk 1 éve elhunyt karnagyára. A mise után tiszteletére a templom előterében emléktáblát helyezünk el. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a közös megemlékezésre. 
 1. Előre jelezzük, hogy a novemberben a hétfői esti szentmiséken azokért az elhunytjainkért imádkozunk, akik nevét a bejárati ajtónál, az asztalon elhelyezett dobozba tették a kedves Testvérek. 
 1. November 6-án szombaton 10 órakor megkezdődnek az előkészületek a Betlehemesjátékra. Óvodás, általános és középiskolás gyermekek közreműködésével december 24-én délután megelevenítjük Jézusunk születéstörténetét. Jelentkezni a szentmisék után Szepesiné Kőnig Zsuzsánal vagy a sekrestyében lehet. A próbák Szombatonként 10:00-11:30 között lesznek. Szeretettel várunk minden gyermeket. 
 1. November 1. Mindenszentek ünnepe, főünnep, kötelező miserészvétellel. Ezen a napon 18 órakorkor is lesz szentmise. Az esti szentmise után az altemplomban a Főplébánia közösségével lucernáriumot imádkozunk, majd egy agapét szeretnénk rendezni, melyhez szeretettel várunk sütemény felajánlásokat, valamint segítséget az előkészületekhez. 

Erdő Péter bíboros hálaadó imája az eucharisztikus kongresszus kegyelmeiért

Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk!

Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk.

A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék és erőforrás marad számunkra.

A pápai misén a világegyház látható közösségként is megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas családja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred táplálékával a Te életedben részesült.

A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a sok nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező hívők példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés üzenetét hordozta a járvány nehéz hónapjai után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk.

Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erőforrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat őszintén és nagylelkűen megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a történelem útját!

Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk!

A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével!

Ámen.

Hirdetéseink az évközi 25. vasárnapon

 1. Köszönjük a híveknek, akik személyesen részt vettek a NEK programjain, ezáltal nem csak a töltődés lehetőségét kapták, de jelenlétükkel tanúságot is tettek a mai világban hitünkről.

Évekig imádkoztuk az imádságot a kongresszus sikeréért és kegyelmeiért, most a hálaadás ideje van itt, szentmise végén elmondjuk bíboros úr újabb imádságát, melynek szövegét a honlapon megtaláljuk, egyénileg is érdemes elmondani.

Különösen köszönjük a NEK-es képviselőinknek a sok éven át tartó hűséges szolgálatukat.

 1. Megváltozott plébániánkon az irodai szolgálat rendje. A szentmisékhez igazodó módon szerdán és csütörtökön délelőtt 9-12 óráig, hétfőn, kedden, pénteken délután 3-6 óráig lesz irodai szolgálat.
 2. Újra indul a Bibliaóra! Csütörtökönként az esti szentmise után szeretettel vár Gábor atya a Főplébániához tartozó régi közösségi házban minden tanulni és hitben erősödni vágyót, már ezen a héten is este ¾ 7 órától.
 3. Jövő vasárnaptól, szeptember 26-tól újra lesz vasárnap délelőtt fél 11 órakor szentmise a Főplébánián.
 4. Az idei tanévben elsőáldozásra vagy bérmálásra készülőket kérjük, hogy az irodán vagy a sekrestyében név, cím és elérhetőség leadásával jelezzék szándékukat. Felnőtteknek szerda esténként 7-től fél 9-ig lesz felkészítés a Főplébánián.
 5. 1-6. évfolyamos diákoknak szervezzük PKH (Plébániai Közösségi Háló) nevezetű programunkat, mely a Főplébánián kerül megtartásra idén péntekenként 16:15-től 17:45-ig lesz, az első alkalmat októberben tartjuk.
 6. IFI hittan kedden esténként lesz. Az első alkalomra szeretettel várja az érdeklődőket Gergő atya szeptember 28-án a Főplébánián.
 7. Előre hirdetjük, hogy zarándoklatot szervezünk október 30-ra Petőfiszállás-Pálosszentkútra, a további részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Hirdetéseink az évközi 21. vasárnapon

 1.  Pénteken, az egésznapos Szentség-imádás napján 19-20 h között a papokért, szerzetesekért, az életüket Istennek felajánlókért imádkozunk.
 2. Mint azt minden héten hirdetjük: nagyon közeleg az Eucharisztikus kongresszus. Aki még nem tette meg: REGISZTRÁLJON! A főplébánia csoportkódja: IEC-HYV9, a Szent Margit csoportkódja: IEC-69SL. Aki csak papír alapú regisztrációs lapon tud jelentkezni, kérjen a sekrestyében nyomtatványt s azt még ott töltse ki és adja a sekrestyésnek, hogy interneten leadhassuk a jelentkezését. Sürget az idő, mert a jelentkezési határidő augusztus 29. 
 1. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülő csíkrákosiak közül még 4 fő szállása nem megoldott. Kérjük a kedves Testvéreket, emlékezzenek az erdélyiek 2019-es vendégszeretetére s akiknek nem okoz gondot, fogadják be őket a kongresszus időszakára.
 1. Megújult felszereléssel várjuk szombatonként, a reggeli mise után a templom tisztaságát szerető és élvező Testvéreket, hogy tevőlegesen vállaljanak részt a takarítás a szép feladatában. Különösen kérjük azokat, akik itt még nem voltak  részesei a közös munka örömeinek.
 1. Kulturális programnak jó szívvel tudjuk ajánlani a Pesti Vigadóban, az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán megrendezett „Ezerarcú szeretet” című kiállítást, mely a Karitász küldetésének fontosságába, történelmi szerepébe ad betekintést.

Hirdetéseink évközi 20. vasárnapon

 1. A szentmise Szent Lőrinc kápolnában szerdánként reggel fél 8-kor lesz.
 1. Augusztus 20. Hazánk nemzeti ünnepe. Imádkozzunk együtt Szent István király ünnepén! Plébános úr biciklinyeregbe hívja a népet, hogy elmenjünk a Szent Jobb körmenetre. Az érdeklődők e-mail formájában jelentkezzenek. Találkozunk 15 h-kor a plébániatemplom előtt.
 1. Nagyon közeleg az Eucharisztikus kongresszus időpontja. Aki még nem tette meg: REGISZTRÁLJON! főplébánia csoportkódja: IEC-HYV9, a Szent Margit csoportkódja: IEC-69SL. 
 1. Eucharisztikus Kongresszusra készülő, Csíkrákosról bejelentkezett 8 fő befogadására még várunk szállást biztosítani tudó jelentkezőket, eddig 4 személy elhelyezésére jött felajánlás.
 1. A Szent Lőrinc Katolikus Iskola teljes munkaidős8 órás takarítót keres. Érdeklődni az iskolában lehet. 
 1. hittanteremben szeretnénk rendet tenni. Kérjük azokat, akik a közel- vagy rég- múltban elveszett dolgaikat a templomban még nem keresték, szíveskedjenek megtenni. Miután a Karitász nem működik, a gazdára nem lelő tárgyakat szanáljuk. Kérjük még, hogy a hittanteremben jó szándékkal se tegyenek le ruhacsomagokat, mert nem tudjuk azokat sem szétosztani, sem tárolni. Megértésüket köszönjük.