temető házirendje

H Á Z I R E N D

Az urnatemető zavartalan rendjének-, és az elhunytak kegyeleti jogának tiszteletben tartásával az alábbiakban szabályozza a Plébánia az urnatemető látogatásával kapcsolatos elvárásokat:

 

 1. Urnák a templom alatti helyiségekben kerülnek elhelyezésre. 1, 2, 3, és 4 személyes urnafülkék kerültek kialakításra.
 2. A köztemetéssel eltemetett személyek urnái külön teremben vannak egymás mellett elhelyezve és erről nyilvántartás készült.
 3. Látogatási idő:

hétfő: zárva
kedd: 10 és 18 óra között
szerda: 10 és 18 óra között
csütörtök: 10 és 18 óra között
péntek: 10 és 18 óra között
szombat: 10 és 16 óra között
vasárnap: 8 és 19 óra között

Az ügyintézés helye: A Plébánia irodája, melynek a nyitva tartása: hétfőtől péntekig, 14:30 és 18 óra között.

 1. Temetéssel, látogatással kapcsolatos speciális szabályok:
 • A temetőben csak élő, vágott virágokat lehet elhelyezni a plébánia által biztosított virágtartókban a virágok elhelyezésére kialakított helyeken, mécsest csak a kijelölt helyen lehet gyújtani, az altemplomban egyáltalán nem lehet mécsest gyújtani. Tűzrendészeti okokból csak az ún. „tea-mécses” használata megengedett.
 • Szemetet csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni.
 • Temetéskor a helyhiány miatt csak vágott virág helyezhető el, a kegyeleti jog jogosultja tudomásul veszi, hogy 5 nap elteltével az elhervadt virágok kidobásra kerülnek.
 • Az urnafülke táblájára a név, születési név, valamint a halál éve kerül kiírásra, más szöveget nem lehet feltüntetni.
 • Az urnafülkébe csak fénykép és kegytárgy helyezhető a hamvakat tartalmazó urna mellé.
 • A hamvak osszáriumban történő elhelyezése esetén egy táblán 8 elhunyt személy neve kerül feltüntetésre.
 • Temetések időpontjai: kedd, szerda, péntek, 9:30, 11 óra, 12:30, 14 óra és 15:30.
 • A temetés időpontját a plébános határozza meg az egyedi igények figyelembe vételével.
 • Az urnatemetőben 14 év alatti személy csak kísérővel tartózkodhat.
 • Állatot a temetőbe – vakvezető kutya kivételével – bevinni nem szabad.
 • Az urnatemetőben mindenki köteles mások nyugalmát zavaró magatartástól tartózkodni, mások kegyeleti jogát tiszteletben tartani.
 • Hangoskodni, vagy más módon a temető nyugalmát megzavarni tilos.
 • Az urnatemetőben étkezni, egyházi szertartás keretébe nem tartozó zenét szolgáltatni, hallgatni és más oda nem illő tevékenységet nem szabad folytatni, oda az alkalomnak megfelelő ruházatban illik megjelenni. Mobiltelefon használata a temető területén tilos.
 • Az urnatemetőt csak rendeltetésszerűen szabad használni. A nyitvatartási időn túl ott tartózkodni tilos.
 • Az urnatemetőbe látogatók tudomásul veszik, hogy olyan magatartást kötelesek tanúsítani, hogy mások kegyeleti jogait ne sértsék, másokban ne okozzanak a kegyeleti jog gyakorlása során sérelmet.

Ezen házirend az urnatemető üzemeltetési szabályzatával együtt értelmezendő.