Új Betesda Közösség

 

                        

                     

 

 

 

 

„Aztán így szólt hozzájuk: “Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.” (Márk 16.15-20.)

Küldetésünk: Az evangélium hirdetése fő feladatunk, melyet a gyógyító, szabadító szolgálaton keresztül kívánunk gyakorolni. Az evangélium a világon minden emberhez szól, függetlenül attól, hogy megtért-e, vagy nem. Mindennapi életünk során olyan életpéldát kívánunk mások elé élni, mely vonzó és követendő. Szolgálatunk során imáinkban kérjük, hogy a világra kiterjedjen az Isten kegyelme. Tanításunk mindig az Egyház és Szentírással összhangban áll. Feladatunknak tekintjük: Megszentelni a világot.

Értékeink:

  1. Szolgálat: istent szolgálni, egyházat szolgálni, egymásért való tenni akarás, a közösséget építeni, fénynek lenni; szentté vélni és segíteni mást is ebben; imádság másokért is.
  2. Isten parancsai szerint élni: parancsokat megtartani, Isten akaratát megtenni, az Atya akaratát követni minden más irányú csábítás ellenére.
  3. Hit, remény szeretet: továbbadása is Szentlélekre történő odafigyelés; hit követése, remény megtartása, a szeretet állandó gyakorlása.
  4. Megbocsátás, kiengesztelődés, elfogadás.

Alapelveink:

Az Új Betesda Közösség tagjai az időközben kapott karizmák mellett az úgynevezett „veleszületett” különleges készségeket és képességeket is a Lélek adományának tekintik, és elsősorban a közösség szolgálatába állítják azokat. Az Új Betesda Közösség tagjai a kapott karizmákat soha nem öncélúan használják, hanem a közösség építésére, a közösen elhatározott célok és feladatok véghezvitelére, valamint a közösségen kívül is ugyanebben a szellemben folytatott tevékenységre. Az Új Betesda Közösség tagjai nem élnek vissza a Lélektől kapott adományokkal tisztelettel és missziós módon beszélnek a közösségről a kívülállóknak. Az Új Betesda Közösség alapvetően katolikus, karizmatikus közösség, mely nyitott az ökumenizmus felé. Missziós és evangelizációs tevékenységét a gyógyítás, szabadítás, tanítás során bontakoztatja ki szerte a világ különböző országaiban is, ahova elhívják, vagy eljut. Az Új Betesda Közösség tagjai törekednek az életszentségre, ezért legalább havonta, vagy gyakrabban járulnak az őszinte és alapos szentgyónás szentségéhez. Másokért csak tiszta szívvel tudunk jól és hathatósan imádkozni. Amennyiben ez nem teljesül, a szolgálatban a vezetőség által meghatározott módon, korlátozott mértékben vehetnek részt.

A közösség heti rendszerességgel tartja összejöveteleit, – jelenleg szerdánként 18-20 óráig – mely során dicsőítés, közös imádság, szentírásolvasás, tanítás, közbenjáró imádság, életünkből való megosztás, tanúságtétel és imaszándékok megosztása történik változó megosztásban. Vasárnaponként a dicsőítő szentségimádáson szolgálunk 19-20-ig.

A közbenjáró szolgálat előtt mindig dicsőítést tartunk. A közbenjáró szolgálatot a tagok végezhetik a Közösség alkalmain kívül is szükség esetén, vagy felkérés esetén, azzal a hittel, hogy nem ők, hanem Jézus az, aki teszi a csodákat. Minden közbenjáró ima során, – azokat, akikért imádkoztunk – Jézushoz kell vezetni.

Tagja vagyunk a CHARIS nemzetközi szervezetének, melyet Ferenc pápa hívott életre 2017 pünkösdjén.

Céljaink:

Szeretnénk a plébánia közösségét is szolgálni lelkigyakorlatok szervezésével, melyből az elmúlt évben három is volt, valamint az evangelizációban is szeretnénk szolgálni a plébánia területén.

A Közösség tagjai rendszeresen/hetente találkoznak, együtt imádkoznak, dicsőítenek, beszélgetnek egymással, mintegy hordozva egymást.

Tagjaink mindegyike elkötelezett és valamilyen feladat vállalásával próbál a közösségért tenni, mindenki a képességihez mérten vállal feladatot. Van, aki előadással készül, van, aki zenei szolgálattal, van, aki leríja a hangfelvételeket, van, aki háttérben imádkozik stb. Mindezt szabad vállalással, Istenért teszünk.

Imádsággal szolgálunk a minket erre felkérők felé.

Szeretettel várjuk, és fogadjuk az új jelentkezőket is.

Elérhetőségek: ujbetesdakozosseg@gmail.com; vagy Facebookon az “Új Betesda Közösség” néven: https://www.facebook.com/ujbetesdakozosseg/