Hirdetéseink Nagyböjt I. vasárnapján

 1. Egyházmegyénknek új segédpüspöke van Martos Balázs atya személyében, aki eddig a Szombathelyi Egyházmegye papja, de egyben a Központi Papnevelő Intézet rektora volt. Nevét március 4-én de. 10 órakor esedékes szentelése után a szentmisében is említeni fogjuk. Cserháti Ferenc püspök úr lemondását viszont 75 éves életkorára tekintettel elfogadta a Szentatya, így őt mostantól a szentmisében nem említjük, de hálásan köszönjük egész papi és püspöki életét és Istentől áldott nyugdíjas éveket kívánunk neki.
 2. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 3. A Liliomkert Katolikus Óvoda is felvételt hirdet. Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.
 4. A szentmisét követően hamvazást tartunk azoknak a testvéreknek, akik hamvazószerdán nem részesültek benne.
 5. Mai szentmise persely adományát a katolikus iskolák javára fogjuk elküldeni.
 6. Keresztutat járunk délután 3 órai kezdettel az Ibolya utcai kápolnában és a Szent Lőrinc kápolnában, 17:15-kor itt a Szent Margit templomban és este 8-kor a Főplébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk a a testvéreket.

Hirdetéseink az évközi VII. vasárnapon

 1. Egyházmegyei ifjúsági lelkigyakorlatot szervez az Ifjúsági Iroda március 10-12 között a 16-30 éves fiataloknak. Jelentkezési határidő február 19.
 2. Ökumenikus békeimára hívunk mindenkit péntekre, a háború kitörésének 1. évfordulójára tehát 24-én pénteken 16 órára a Hargita térre Fadrusz János keresztjéhez. A katolikus, a lutheránus, a kálvinista és az unitárius egyház papja, lelkésze is imádkozni fog. Utána, plébániánkra szeretettel hívjuk a Testvéreket egy csésze meleg teára.
 3. Bibliaóra lesz, a szokott időben, pénteken este 7 órakor a Főplébánián.
 4. Március 1-től indul a “Nyugdíjas ping-pong klub” a Főplébánia új közösségi házában szerda délelőttönként 9-11 között. Váltó cipőt hozni kell, amiben játszani lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 5. Emberhalász Szemináriumot indít Bartha Angéla szociális testvér, részletek a szórólapon és a plakáton.
 6. A ministránsoknak alföldi biciklitúrát szervezek július 24 és 30 között a Délvidéken, Szerbiában, az ottani magyar falvak, katolikus közösségek meglátogatásával. Szülőket kérem, beszéljék meg a részvételt családi körben, igazából néhány szülő részvétele is jól jöhetne.
 7. Szentföldi zarándoklatot is szervezek november 4 és 11 között. Jelzem, hogy korábban egy rövidebb periódust hirdettem, de jelen terv szerint így, egy hétre mennénk. A részletes programot rövidesen küldöm elektronikusan. Várható költség 1300 dollár + a repülőjegy fejenként.
 8. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 9. A Liliomkert Katolikus Óvoda is felvételt hirdet. Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.
 10. Most vasárnap a délután négy órai szentmisén a Barcika téri templom kórusa adja a zenei szolgálatot. Szeretettel várunk rá mindenkit.
 11. Hamvazószerdán, február 22-én este 6 órakor szentmisét mutatunk be hamvazkodással.

Hirdetéseink évközi V. vasárnapon

 1. Új élet Krisztusban címmel kurzust szervez a Szent András Evangelizációs Iskola február 10-12 között, azzal a céllal, hogy a hit örömét jobban felfedezzük. Részletek a kitett szórólapon, illetve jelentkezni a kitett jelentkezési lapon lehet.
 2. Egyházmegyénknek új segédpüspöke van Martos Balázs atya személyében, aki eddig a Szombathelyi Egyházmegye papja, de egyben a Központi Papnevelő Intézet rektora volt. Nevét március 4-én de. 10 órakor esedékes szentelése után a szentmisében is említeni fogjuk. Cserháti Ferenc püspök úr lemondását viszont 75 éves életkorára tekintettel elfogadta a Szentatya, így őt mostantól a szentmisében nem említjük, de hálásan köszönjük egész papi és püspöki életét és Istentől áldott nyugdíjas éveket kívánunk neki.
 3. Balázs áldást adunk a mai napon szentmisék után. Az egyház mindenkit meg szeretne áldani, függetlenül attól, hogy szentáldozáshoz járul-e, viszont mindenkit csak évente egyszer. Aki tehát iskolában, egyebütt Szent Balázs napján már fölvette ezt az áldást, az most ne jöjjön ki!
 4. Újraindul a Nyugdíjas Klub a Főplébánián, melyet minden hónap második csütörtök délutánján tartanánk. Az első alkalomra február 9-én 15 órai kezdettel kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 5. Bibliaóra lesz, a szokott időben, pénteken este 7 órakor a Főplébánián.
 6. Saját farsangunk február 19 vasárnap, du. 4 órakor kezdődik a Főplébánia új közösségi házában.
 7. A Pesterzsébeti Főplébánián 2023. február 18-án 19:00 órai kezdettel ifjúsági farsangi bál lesz a dél-pesti plébániák 15-30 év közötti fiataljai részére. A farsangi bálra a belépőt a helyszínen lehet váltani 1.500 Ft-os áron.
 8. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 9. A Liliomkert Katolikus Óvoda is felvételt hirdet. Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.

Hirdetéseink az évközi IV. vasárnapon

 1. Február 13-án kezdődik a jegyes kurzus. Mielőbb, de legkésőbb január 31-ig várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2023-ban szeretnének templomunkban házasságot kötni. Jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet, ill. a plébánia honlapján a „szertartások”-fül alatt a „házasság” menüpontban részletes tudnivalókat találhatunk.
 2. Pesterzsébeti Főplébánián 2023. február 18-án 19:00 órai kezdettel ifjúsági farsangi bálttartunk a dél-pesti plébániák 15-30 év közötti fiatalok részére. A farsangi bálra a belépőt a helyszínen lehet váltani 1500 Ft-os áron.
 3. A saját farsangunknál szeretnénk a hagyományokat tovább vinni és szeretnénk a híveink közreműködéseit kérni, az időpont biztos: február 19 vasárnap, du. 4 óra a Főplébánia új közösségi házában.
 4. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 5. A Liliomkert Katolikus Óvodába, várják azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos óvodai nevelés mellett az örök emberi értékeket megalapozó óvodai nevelést, a kisgyermekek hitre nevelését.

Az óvodánkat bemutató programsorozatban hasznos és értékes információkat, szempontokat és támpontokat kaphatnak az óvoda választáshoz.

Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.

 1. Új élet Krisztusban kurzust szervez a Szent András Evangelizációs Iskola február 10-12 között, azzal a céllal, hogy a hit örömét jobban felfedezzük. Részletek a kitett szórólapon, illetve jelentkezni a kitett jelentkezési lapon lehet.

Hirdetéseink évközi III. vasárnapon

 1. A mai vasárnap Isten igéjének vasárnapja. Isten igéje a mindennapi kenyerünk, az életünk meghatározó része. Olvassuk, elmélkedjünk, gondolkodjunk el rajta, fedezzük fel Isten nekünk szóló üzeneteit!
 2. Újraindul a Nyugdíjas Klub a Főplébánián, melyet minden hónap második csütörtök délutánján tartanánk a Főplébánia új közösségi házában. Az első alkalomra február 9-én 15 órai kezdettel kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 3. A Bibliaóra január 27-én ELMARAD!
 4. Február 13-án kezdődik a jegyes kurzus. Mielőbb, de legkésőbb január 31-ig várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2023-ban szeretnének templomunkban házasságot kötni. Jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet, ill. a plébánia honlapján a „szertartások”-fül alatt a „házasság” menüpontban részletes tudnivalókat találhatunk.
 5. Pesterzsébeti Főplébánián 2023. február 18-án 19:00 órai kezdettel ifjúsági farsangi bálttartunk a dél-pesti plébániák 15-30 év közötti fiatalok részére. A farsangi bálra a belépőt a helyszínen lehet váltani 1500 Ft-os áron.
 6. A saját farsangunknál szeretnénk a hagyományokat tovább vinni és szeretnénk a híveink közreműködéseit kérni, az időpont biztos: február 19 vasárnap, du. 4 óra a Főplébánia új közösségi házában.
 7. A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.
 8. A Liliomkert Katolikus Óvodába, várják azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos óvodai nevelés mellett az örök emberi értékeket megalapozó óvodai nevelést, a kisgyermekek hitre nevelését.
  Az óvodánkat bemutató programsorozatban hasznos és értékes információkat, szempontokat és támpontokat kaphatnak az óvoda választáshoz.
  Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.

Hirdetéseink Urunk megkeresztelkedésének ünnepén

 1. Wimmerth Béla atya Historia Domusának nyomtatott kiadásából még van készlet, a sekrestyében a könyv megvásárolható.
  Varga Lajos váci segédpüspök úr tartja január 15-én a 10.30-as szentmisét a Főplébánián, és utána könyvbemutató keretében beszél a Wimmerth Béla korabeli Váci Egyházmegyéről.
 1. A frissen szentelt vízből a kedves Hívek szabadon kérhetnek és vihetnek haza keresztvetéshez, otthoni áldásokhoz.
 2. Lakásszentelőt lehet kérni név, cím, telefonszám, és ha van emailcím, annak megadásával emailben, a sekrestyében vagy az irodában.
 3. A Bibliaóra lesz péntek este 7 órakor a Főplébánián!

 4. Február 13-án kezdődik a jegyes kurzus. Mielőbb, de legkésőbb január 31-ig várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2023-ban szeretnének templomunkban házasságot kötni. Jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet, ill. a plébánia honlapján a „szertartások”-fül alatt a „házasság” menüpontban részletes tudnivalókat találhatunk.

Hirdetéseink Szűz Mária, Isten Anyjának ünnepén

 1. Wimmerth Béla atya Historia Domusának nyomtatott kiadásából még van készlet, a sekrestyében a könyv megvásárolható.

Varga Lajos váci segédpüspök úr tartja január 15-én a 10.30-as szentmisét a Főplébánián, és utána könyvbemutató keretében beszél a Wimmerth Béla korabeli Váci Egyházmegyéről.

 1. Urunk megjelenése (Vízkereszt) főünnepe lesz, január 6-án. Egyrészt munkanap, másrészt az egyház elvárása, hogy jöjjünk szentmisére, ezért a Szent Margitban reggel 7-kor is tartunk szentmisét.

Az „elvárás” úgy értendő, hogy várjuk mindazokat, akik a munkájuk mellett meg tudják oldani, hogy eljöjjenek. Vétkezni tudva és akarva lehet, aki tehát el akar jönni, de nem tud, az nem vétkezik.

 1. Lakásszentelőt lehet kérni név, cím, telefonszám, és ha van, emailcím megadásával emailben, a sekrestyében vagy az irodában.
 2. Néhány szempontot hirdetésként idetennénk a szilvesztei hálaadásból:

Jó volna, ha mindenki kialakítana egy fönntartható személyes, családi vagy kisközösségi gyakorlatot a hétköznapi szentmisékkel kapcsolatban. Arra biztatnám Önöket, hogy szedjék össze a halottaikat halálozási dátum szerint! A szentmiselátogatás az egyik dolog, amit az egyház ősi tradíciói szerint megtehetünk halottainkért. Értünk gyermekeink akkor fogják megtenni, ha átadjuk nekik ezt a szokást. Ha halottaink évfordulói kapcsán eljövünk szentmisére, hiszem, hogy Isten bőséges áldásában részesülünk.

A 2023 évi jegyeskurzusra eddig 2 pár jelentkezett, ami nem sok, várjuk a jelentkezőket.

A betegek kenetét illetően tradícióként igyekszünk fönntartani, hogy Pünkösdhétfőn, Mária az Egyház Édesanyja ünnepén szolgáltatjuk ki csoportosan ezt a szentséget, akit érint, számítson erre!

Temetések kapcsán hadd jelezzek egy városi szintű problémát. Immár tömegesnek tűnő jelenség, hogy halottainkat álpapok, lényegében bűnözők temetik „katolikus jellegű szertartásokon” – hogy temetkezési vállalkozók cinikus hirdetését idézzem. Egy barátom kifejezetten megbotránkozva mesélte, mennyire méltatlan volt külsőségeit tekintve is egy ilyen szertartás, amin gyászolóként részt vett.

Mit tudunk ezzel kezdeni? Mi, papok keveset, Önök, templomba járó hívek annál többet. Ha kevésbé templomlátogató családtagjaikkal beszélgetnek, társalgási témának is, missziónak is fölfogható, ha segítséget ajánlanak temetések és amúgy keresztelők, esküvők szervezésében. Ha aktuálissá válik a dolog, szívesen adunk felvilágosítást Önöknek, hogy tényleg mit kell tenni, akkor is, ha más plébánián vagy vidéken lesz a szertartás.

Perselypénz és egyházi adó szempontjából kérjük, gondoljanak ránk!

Hirdetéseink Advent IV. vasárnapján

 1. Mai vasárnap a 16:30 órai szentmisében a zenei szolgálatot Ankáné Nagy Ági kántorunk és Faragó András diakónus atya közösen látja el orgonával és brácsával. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
 2. Wimmerth Béla atya Historia Domusának nyomtatott kiadása a sekrestyében megvásárolható. Értékes és szép olvasmány, gazdag képanyaggal, különösen ajánljuk a pestszentlőrinci volt és jelen lakosoknak, hívőknek és nem hívőknek, minden korosztálynak. Szép karácsonyi ajándék is lehet, ára 4.000.-Ft.
 3. A karácsonyi és év végi szentmisék és programok rendjét külön lapon hirdetjük.
 4. December 24-én 16 h-kor Pásztorjáték lesz templomunkban. Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat.
 5. December 26. és 30. között hétköznapi miserend lesz.

Hirdetéseink Advent III. vasárnapján

 1. December 12-én a főplébánián, 13-án a Szent Margit templomban 18 órai kezdettel bűnbánati liturgiát és gyónási alkalmat szervezünk.
 2. A Szépművészeti Múzeum El Greco kiállítását megnéznénk 17-én, szombaton 10 órakor. Aki jönne, iratkozzon föl a sekrestyében, vagy küldjön e-mailt. Jegyárak életkortól is függnek.
 3. Jövő vasárnap, december 18-án a 16:30 órai szentmisében a zenei szolgálatot Ankáné Nagy Ági kántorunk és Faragó András diakónus atya közösen látja el orgonával és brácsával. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

Hirdetéseink Advent II. vasárnapján

 1. Koncertet szervezünk 2022. december 4-én a 16:30 órai szentmisét követően templomunkban. Énekel a szegedi Lassus Énekegyüttes. Vezényel: Varjasi Gyula, orgonán kísér: Dr. Joó Anikó. A belépés ingyenes. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
 2. Hétfőtől az adventi időszak miserendje lép életbe. Hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton reggel 6 órakor lesz roráté szentmise a Főplébánián. Kedden a Szent Margit templomban, szerdán a Szent Lőrinc kápolnában, csütörtökön az Ibolya utcai kápolnában, pénteken a Szent Margit templomban is lesznek roráté szentmisék.
 3. December 12-én a főplébánián, 13-án a Szent Margit templomban 18 órai kezdettel bűnbánati liturgiát és gyónási alkalmat szervezünk.