Ferences Világi Rend

Az összejövetelek minden hónap 2. keddjén délután 5 órakor kezdődnek.